ICF CoreSets-studien om vardagsfunktion

Vill du delta i en studie om hur din vardag fungerar: hur dina styrkor, utmaningar och din omgivning påverkar dig?

Om ICF CoreSets-studien

I den här forskningsstudien undersöks vardagsfunktion hos personer med adhd och/eller autism. Målet med studien är att testa en digital plattform (ICF CoreSets-plattformen) och att öka kunskapen om utmaningar och styrkor hos individer med adhd och/eller autism, för att i förlängningen bättre kunna matcha anpassningar och stödinsatser till personers behov.


Vi söker
:

  • personer med adhd och/eller autism som svarar på frågor om sig själv
  • anhöriga till personer med adhd/autism som svarar på frågor om sin anhörige
  • personer utan adhd/autism som svarar på frågor om sig själv eller en anhörig

 

Kort sagt, både personer som har autism och/eller adhd och personer som inte har någon av diagnoserna kan vara med!

Studien innehåller många frågor. Det beror på att vi vill samla mycket information för att lära oss mer om vardagsfunktion hos personer med adhd och autism, samt hos personer som inte har dessa diagnoser. Genom att delta bidrar du till viktig forskning om autism och adhd. Var 50:e deltagare kan vinna ett Superpresentkort på 500 kr.

Alla som deltar får en sammanfattning av sina svar om vardagsfunktion!

Vad kan ICF CoreSets-plattformen bidra med för personer med adhd och autism?

1. Ger en beskrivning av individen som är mer vardagsnära och individfokuserad än generella diagnoskriterier.

2. Har ett helhetsperspektiv som också ser till omgivningen – vad som underlättar eller försvårar i vardagen.

3. Fokuserar inte bara på individens utmaningar, utan även vilka styrkor som finns – något som ibland hamnar i skymundan i mötet med t.ex. vårdkontakter.

Introduktion till ICF

ICF CoreSets

ICF CoreSets-plattformen

ICF CoreSets-plattformen

Vad är ICF CoreSets-plattformen, och hur kan den användas?

ICF CoreSets-plattformen

Vad är ICF CoreSets-plattformen, och hur kan den användas?
Längd: 13 min
Starta utbildningsfilmen
Kontakta oss

Tack till våra sponsorer

sv_SESwedish