ICF CoreSets-studien om vardagsfunktion

Vill du delta i en studie om hur din vardag fungerar: hur dina styrkor, utmaningar och din omgivning påverkar dig?

Om ICF CoreSets-studien

I den här forskningsstudien undersöks vardagsfunktion hos personer med adhd och/eller autism. Målet med studien är att testa en digital plattform (ICF CoreSets-plattformen) och att öka kunskapen om utmaningar och styrkor hos individer med adhd och/eller autism, för att i förlängningen bättre kunna matcha anpassningar och stödinsatser till personers behov.


Vi söker
:

  • personer med adhd och/eller autism som svarar på frågor om sig själv
  • anhöriga till personer med adhd/autism som svarar på frågor om sin anhörige
  • personer utan adhd/autism som svarar på frågor om sig själv eller en anhörig

 

Kort sagt, både personer som har autism och/eller adhd och personer som inte har någon av diagnoserna kan vara med!

Studien innehåller många frågor. Det beror på att vi vill samla mycket information för att lära oss mer om vardagsfunktion hos personer med adhd och autism, samt hos personer som inte har dessa diagnoser. Genom att delta bidrar du till viktig forskning om autism och adhd. Var 50:e deltagare kan vinna ett Superpresentkort på 500 kr.

Alla som deltar får en sammanfattning av sina svar om vardagsfunktion!

Vad kan ICF CoreSets-plattformen bidra med för personer med adhd och autism?

1. Ger en beskrivning av individen som är mer vardagsnära och individfokuserad än generella diagnoskriterier.

2. Har ett helhetsperspektiv som också ser till omgivningen – vad som underlättar eller försvårar i vardagen.

3. Fokuserar inte bara på individens utmaningar, utan även vilka styrkor som finns – något som ibland hamnar i skymundan i mötet med t.ex. vårdkontakter.

Vanliga frågor och svar

Varför är det så många frågor?

Det här är omfattande studie där vi vill få en djuplodande förståelse för vardagsfunktion ur flera perspektiv. Vi förstår att det kan upplevas som många frågor att svara på. Därför finns möjligheten att ta pauser och svara på några delar i taget.

Kan jag svara på frågor både om mig själv och en anhörig?

Ja, man kan både svara om sig själv (självskattning) och svara på frågor om en anhörig. Det går även bra att svara på frågor om flera anhöriga, tex om man har flera barn.

Vad gör jag om jag fastnar på en sida och det inte går att komma vidare?

Den vanligaste orsaken till att man fastnar på en sida är att man har missat att svara på en fråga. Första steget är därför att kontrollera att alla frågor är ifyllda.

Frågorna där man väljer svar från en lista kan vara lite ”pilliga”, framför allt när man fyller i via mobilen. Då kan det vara bra att testa att fylla i via datorn eller en annan webbläsare.

Om du har fyllt i alla frågor och inte kommer vidare, skicka gärna en skärmbild till oss på sidan, så vi kan försöka felsöka vidare.

Kan jag vara med även om jag har andra diagnoser än autism och adhd, eller tar någon medicin?

Absolut går det bra att delta oavsett eventuella diagnoser eller mediciner. Har man andra diagnoser än autism eller adhd (eller inga alls) skriver man det i avsnittet om bakgrundsuppgifter.

Hur gör jag om jag vill återuppta studien efter att jag tagit en paus?

Det går bra att ta pauser och sedan återuppta studien vid ett senare tillfälle. Om du klickar på länken i mailet “Välkommen till ICF-studien” igen kommer du tillbaka till där du senast var i enkäten. Du kan också komma till rätt ställe i enkäten om du klickar på länken i ett av de automatiska påminnelsemail som ICF-plattformen skickar ut.

Måste jag fylla i mitt riktiga namn?

Nej, du behöver inte fylla i ditt riktiga namn. Det går bra att använda sig av ett påhittat namn. Vi använder endast det angivna förnamnet i vissa e-postmeddelanden och i sammanfattningen av dina svar som du får efter att du är färdig.

Hur gör jag för att bjuda in en anhörig att svara på frågor om sig själv?

Det finns två sätt att bjuda in en anhörig att svara på frågor om sig själv. Om man som anhörig ska svara på frågor om en person, kan man bjuda in personen under registreringsprocessen. Då fyller man i personens e-postadress, och systemet skickar en inbjudan till personen.

Om man vill bjuda in personen efter att man redan har registrerat sig, kan man bjuda in personen i efterhand. Det finns en länk i ”Välkommen till ICF-studien”- mejlet, där man kan bjuda in personen.

 

Jag bor inte i Sverige, kan jag delta ändå?

Studien undersöker den svenska versionen av ICF CoreSets-plattformen, vi fokuserar därför på Sverige. Det går dock bra att svara på frågorna även om man bor utanför Sverige. På frågan ”Var bor personen?/Var bor du?”, i avsnittet ”Sociodemografi”, väljer man alternativet ”Personen/Jag bor utomlands?” och fyller i landet man bor i.   

Om jag bjuder in en anhörig, kan den se mina svar?

Nej, andra deltagare kan inte se dina svar. Bara du får en sammanfattning av dina svar mailad till dig när du är färdig. Din anhörig får en sammanfattning av sina egna svar när hen är färdig med enkäten.

Lär dig mer om ICF och plattformen

Introduktion till ICF

ICF CoreSets

Kontakta oss

Tack till våra sponsorer